ძიება

კურსები დეტალურად / აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

კურსის მოსასმენად და გასავლელად უნდა დარეგისტრირდეთ ვებგვერდზე, თუ კი უკვე დარეგისტრირებული ხართ, მაშინ საჭიროა სისტემაში შესვლა.
2715

სასწავლო კურსის შინაარსი

ლექცია


I ლექცია


II ლექცია


III ლექცია


ლექციის შესახებ ინფორმაცია არ არის მითითებული.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle