ძიება

კურსები დეტალურად / საძიებო სისტემები

კურსის მოსასმენად და გასავლელად უნდა დარეგისტრირდეთ ვებგვერდზე, თუ კი უკვე დარეგისტრირებული ხართ, მაშინ საჭიროა სისტემაში შესვლა.
8302

სასწავლო კურსის შინაარსი

ლექცია

საძიებო სისტემები დღეს საკმაოდ პოპულარულია და მას თითოეული ჩვენგანი თითქმის ყოველდღე იყენებს. ყველაზე გავრცელებული მათ შორის Google - ია, თუმცა არა ერთადერთი. მოცემულ სალექციო კურსში ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებთ საძიებო სისტემების შექმნის, განვითარებისა და მათი დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ.


I ლექცია

ამ ლექციაში გაიგებთ, როგორ გამოიყენოთ Google სწორად. გარდა იმ ფუნქციებისა, რაც ყველამ იცის, კიდევ როგორ შეგვიძლია მოვძებნოთ ჩვენთვის საჭირო ესა თუ ის ინფორმაცია.


II ლექცია

Google - ის გარდა სხვა საძიებო სისტემებიც არსებობს, რომლებიც საკმაოდ პოპულარულია და გარკვეული ფუნქციებით Google - ისგან განსხვავდება. მოცემულ ლექციაში შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ რა საძიებო სისტემებია ესენი, რომელ ქვეყანაშია აკრძალული Google და კიდევ ბევრი საინტერესო პრაქტიკული მაგალითიც იხილოთ.


III ლექცია

როგორ მუშაობს საძიებო სისტემა: რა საშუალებებით პოულობს იმ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ძიებისას ვუთითებთ, რა არის ე.წ. "ქულების მინიჭების სისტემა" და როგორ იმახსოვრებს Google სხვადასხვა ვებგვერდს.


IV ლექცია

საიდან აქვს შემოსავალი Google - ს, რა არის GoogleAdwords, როგორ ყიდის იგი სიტყვებს და რომელი სიტყვაა საქართველოში ყველაზე ძვირადღირებული - ლექციაში ყველაფერ ამას დაწვრილებით შეიტყობთ.


V ლექცია

მოცემულ ლექციაში ნახავთ Google - ის კიდევ ერთი საინტერესო სერვისის, Google Trends - ის შესახებ.


VI ლექცია

არსებობს სპეციალური პარამეტრები, რომლებიც საძიებო სისტემას გარკვეულ მინიშნებებს აძლევს. ამ ლექციაში შეგიძლიათ იხილოთ ის კრიტერიუმები, რომლებითაც Google - ში ძებნას გაიმარტივებთ.


ლექციის შესახებ ინფორმაცია არ არის მითითებული.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle