ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - ამოცანა / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - ამოცანა

9064
მოცემულ ვიდეოლექციაში ახსნილია მათემატიკური ნაწილის - ამოცანების გააზრებისა და ამოხსნის მარტივი გზები. კონკრეტული მაგალითების ჩვენებით, სოფო დოლიძე ცდილობს, აბიტურიენტებს გასაგებ ენაზე მიაწოდოს აღნიშნული დავალების ამოხსნის პრინციპები.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle