ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - ამოცანა / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - ამოცანა

9773
მოცემულ ვიდეოლექციაში ახსნილია მათემატიკური ნაწილის - ამოცანების გააზრებისა და ამოხსნის მარტივი გზები. კონკრეტული მაგალითების ჩვენებით, სოფო დოლიძე ცდილობს, აბიტურიენტებს გასაგებ ენაზე მიაწოდოს აღნიშნული დავალების ამოხსნის პრინციპები.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle