ძიება

ქართული ენის კურესბი / ანბანი და ინტერნაციონალიზმი

ანბანი და ინტერნაციონალიზმი

A1 - თემა 1

 • თემა 1 - ანბანი და ინტერნაციონალიზმები
 • თემა 2 - გაცნობა
 • თემა 3 - ოჯახი 
 • თემა 4 - პირადი ინფორმაცია
 • თემა 5 - ქვეყნები და ეროვნებები
 • თემა 6 - დღის და კვირის განრიგი
 • თემა 7 - ქალაქში ორიენტაცია
 • თემა 8 - ავეჯის მაღაზიაში
 • თემა 9 - მაღაზიებში
 • თემა 10 - ტანსაცმელი და გარეგნობა
 • თემა 11 - პროფესიები
 • თემა 12 - რესტორანში

- მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
0 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

კურსის მოკლე მიმოხილვა: ეს კურსი განკუთვნილია არაქართულენოვანი შემსწავლელებისთვის.