ძიება

ლექციები დეტალურად / ადამ სმიტის შესახებ / ნაწილი I

<10479

შოტლანდიელი ფილოსოფოსისა და პოლიტიკური ეკონომისტის, ადამ სმითის უკვდავი ნაშრომი - „გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“ - გამოცემული იქნა 1776 წელს და იმთავითვე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ნაშრომმა ახალი ცოდნა შექმნა ეკონომიკის სფეროში (ავტორი ილაშქრებს თავის ეპოქაში გამეფებული მერკანტილური სისტემის წინააღმდეგ), ამასთან, იძლევა ადამიანის ბუნებრივ მიდრეკილებებსა და სოციალურ ურთიერთობებზე დაფუძნებული ეკონომიკური სისტემის ბრწყინვალე აღწერას.
მთლიანობაში სმითის დამსახურება ისტორიული მნიშვნელობისაა - მან შეძლო ჩამოეყალიბებინა პოლიტიკური ეკონომიის საფუძვლები იმ დროისათვის დაგროვილი ეკონომიკური ცოდნის თავმოყრისა და სისტემატიზაციის გზით. მისი კვლევები წარმოადგენს XVIII საუკუნის საზოგადოებრივი აზრის უმაღლეს მწვერვალს, რა¬მაც სათავე დაუდო შემდგომი პერიოდის ახალი ეკონომიკური თეორი¬ების ევოლუციას და მომავალი თაობების აზროვნებაში დამკვიდრებას.
ლექციაში განხილულია ნაშრომის მესამე წიგნში წარმოდგენილი ევროპისა და დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი განვითარების ისტორია მიწათმოქმედების და საერთაშორისო ვაჭრობის ეპოქაში.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაშიშესავალი თანამედროვე აზროვნებაში - ეს არის სალექციო კურსი, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა შექმნეს და რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დროის მოღვაწე ცნობილ მოაზროვნეთა ნაშრომებს სრულად ან ნაწილობრივ. კურსი სავალდებულოა ილიაუნის ყველა პირველკურსელისთვის და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, გააზრებულად აირჩიონ მომავალი პროფესია, ჩამოიყალიბონ ღირებულებითი მიდგომა ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხების მიმართ და მოემზადონ იმ გამოწვევისა და სიამოვნებისათვის, რასაც თავისუფალი აზროვნება ჰქვია.

928 გაზიარება
echo php tittle