ძიება

ლექციები დეტალურად / ჯონ ლოკის შესახებ / ნაწილი I

<21196

ლექცია ეძღვნება ჯონ ლოკს, მოაზროვნეს, რომელმაც პირველმა ჩამოაყალიბა თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატიის ძირითადი იდეები. ეს ეხება როგორც ადამიანთა უფლებების კონცეფციას, ისე აჯანყების ან რევოლუციის უფლებას. საუბარია ინგლისის დიად რევოლუციაზე, რომელიც მე-17 საუკუნის ბოლო მოხდა და იყო პირველი, რომელიც ასი წლით უსწრებს სხვა რევოლუციებს.

ლოკის ნაშრომების დიდი ნაწილი ეხება ხელისუფლებას, რითაც იგი ემსგავსება ჰობსს. მით უფრო, რომ ისიც ჰობსის მსგავსად, ბუნებითი მდგომარეობის ცნებიდან გამომდინარეობს.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle