ძიება

ლექციები დეტალურად / მაკიაველის შესახებ / ნაწილი I

<17429
ვიდეოლექცია ეძღვნება რენესანსის პერიოდის იტალიელ მოაზროვნეს ნიკოლო მაკიაველის (1469-1527) და მის თხზულებას „მთავარი“.
ლექციაში მოცემულია რენესანსის მოკლე და ზოგადი აღწერა: რას ნიშნავს საკუთრივ ტერმინი და მის აღსანიშნავად შეიძლება თუ არა გამოვიყენოთ სიტყვა „აღორძინება“? რით განსხვავდებოდა რენესანსი უფრო ადრინდელი შუა საუკუნეებისაგან? არის თუ არა მათ შორის პრინციპული განსხვავება? რომელ სოციალურ ფენებს შეეხო რენესანსის სიახლეები?
ასევე მოკლედ არის გადმოცემული ნიკოლო მაკიაველის ბიოგრაფია და მისი წვლილი ისტორიულ პროცესებში. ჩამოთვლილი და დახასიათებულია მოაზროვნის ძირითადი თხზულებები.
გადმოცემულია „მთავარის“ შეთხზვის ისტორია და ძირითადი შინაარსი, ასევე - წიგნის გავლენა შემდგომ პოლიტიკურ პროცესებზე და მისი ადგილი პოლიტიკური აზრის ისტორიაში.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle