ძიება

ლექციები დეტალურად / მერი ვოლსტონკრაფტის შესახებ / ნაწილი I

<5132

ლექცია ეხება ფემინისტური აზრის კლასიკოსის, ინგლისელი განმანათლებელი მოაზროვნის, მერი უოლსტონკრაფტის (1759-1797) ცხოვრებასა და შემოქმედებას. განხილულია მისი უმნიშვნელოვანესი ტექსტის, „ქალის უფლებების დაცვის“ (1792) ძირითადი იდეები, მათი ისტორიული და ინტელექტუალური კონტექსტი, მათი ადგილი და მნიშვნელობა დასავლური აზროვნების ისტორიაში.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle