ძიება

ლექციები დეტალურად / მერი ვოლსტონკრაფტის შესახებ / ნაწილი I

<9102

ლექცია ეხება ფემინისტური აზრის კლასიკოსის, ინგლისელი განმანათლებელი მოაზროვნის, მერი უოლსტონკრაფტის (1759-1797) ცხოვრებასა და შემოქმედებას. განხილულია მისი უმნიშვნელოვანესი ტექსტის, „ქალის უფლებების დაცვის“ (1792) ძირითადი იდეები, მათი ისტორიული და ინტელექტუალური კონტექსტი, მათი ადგილი და მნიშვნელობა დასავლური აზროვნების ისტორიაში.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაშიშესავალი თანამედროვე აზროვნებაში - ეს არის სალექციო კურსი, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა შექმნეს და რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დროის მოღვაწე ცნობილ მოაზროვნეთა ნაშრომებს სრულად ან ნაწილობრივ. კურსი სავალდებულოა ილიაუნის ყველა პირველკურსელისთვის და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, გააზრებულად აირჩიონ მომავალი პროფესია, ჩამოიყალიბონ ღირებულებითი მიდგომა ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხების მიმართ და მოემზადონ იმ გამოწვევისა და სიამოვნებისათვის, რასაც თავისუფალი აზროვნება ჰქვია.

1030 გაზიარება
echo php tittle