ძიება

კურსები დეტალურად / აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

კურსს კითხულობს: თინათინ ქავთარაძე

კურსის მიზანია, განუვითაროს სტუდენტს ეფექტური აკადემიური მუშაობისა და კომუნიკაციის უნარები. ეს გულისხმობს აკადემიურ წერას, ინფორმაციის მოძიებასა და პრეზენტაციის უნარებს. აღნიშნული ლექციის მოსმენის შემდეგ, სტუდენტი შეძლებს: · ინფორმაციის სისტემატიზაციას (კომპილირება, ანოტირება, რეზიუმირება, კონსპექტ-ბარათის წარმოება) · აკადემიური ნაშრომის სტანდარტების დაცვის მნიშვნელობის გაცნობიერებას აკადემიური კომუნიკაციისთვის · პლაგიატის თავიდან აცილებას

416 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
15714 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

15714

416 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
15714 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

ლექტორის შესახებ

თინათინ ქავთარაძეთინათინ ქავთარაძე 2014 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრის ლექტორი და ასევე მოწვეული ლექტორი,
საგანზე "შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში".

განათლება:
· 2007–2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრი
· 2011 –2014 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი


416 სტუდენტი ესწრება კურსს


_ლექტორის_სხვა_კურსები_: პროსპექტუსი


სათაურის დაგეგმვა


კურსის დასახელება: აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle