ძიება

კურსები დეტალურად / კომპიუტერული ენათმეცნიერება

კომპიუტერული ენათმეცნიერება

კურსს კითხულობს: ირინა ლობჟანიძე

კურსის მიზანია, მსმენელს მიაწოდოს ინფორმაცია დიგიტალური ჰუმანიტარიის, კომპიუტერული ენათმეცნიერებისა და ქართული ენის დამუშავების შესაბამისი ფორმების შესახებ.

36 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
4855 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

4855

36 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
4855 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

ლექტორის შესახებ

ირინა ლობჟანიძე

ირინა ლობჟანიძე 2009 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2010 წლიდან კი ჟურნალ "კადმოსის" სამეცნიერო მდივანია. 
2013 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია ენათმეცნიერებაში თემაზე - "იდიომების სტრუქტურა და სემანტიკა ქართულში".
დამთავრებული აქვს ივ. ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


36 სტუდენტი ესწრება კურსს

კურსის დასახელება: კომპიუტერული ენათმეცნიერება

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle