ძიება

კურსები დეტალურად / სათაურის დაგეგმვა

სათაურის დაგეგმვა

კურსს კითხულობს: თინათინ ქავთარაძე

მოცემული კურსის საშუალებით, მსმენელი გაიგებს, თუ როგორ შეურჩიოს სწორი სათაური თავის აკადემიურ ნაშრომს; ასევე, რა უნდა გაითვალისწინოს თემაზე მუშაობისას და როგორ დაგეგმოს არგუმენტები.

109 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
5648 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

5648

109 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
5648 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

ლექტორის შესახებ

თინათინ ქავთარაძეთინათინ ქავთარაძე 2014 წლიდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრის ლექტორი და ასევე მოწვეული ლექტორი,
საგანზე "შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში".

განათლება:
· 2007–2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრი
· 2011 –2014 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი


109 სტუდენტი ესწრება კურსს


_ლექტორის_სხვა_კურსები_: პროსპექტუსი


აკადემიური მუშაობის ტექნიკები


კურსის დასახელება: სათაურის დაგეგმვა

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle