ძიება

კურსები დეტალურად / საუბრები ძველი სამყაროს ხუროთმოძღვრებაზე (ვიტრუვიუსი)

საუბრები ძველი სამყაროს ხუროთმოძღვრებაზე (ვიტრუვიუსი)

კურსს კითხულობს: გურამ ყიფიანი

44 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
8062 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

8062

44 - მა სტუდენტმა აირჩია ეს კურსი
8062 - ჯერ ნახეს ეს ვიდეო

ლექტორის შესახებ

გურამ ყიფიანი

1972 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტი. 1973 წლიდან მონაწილეობს არქეოლოგიურ ექსპედიციებში: ვანი, ნასტაგისი,კოლხეთი, ვალე, წალკა, უფლისციხე, იგოეთი,კახეთი და სხვ.ხელმძღვანელობდა მცხეთისა და უფლისციხის ექსპედიციებს. 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს ციხესულორისარქეოლოგიურ ექსპედიციებს. 3 წლის განმავლობაში იკვლევდა აღმოსავლეთ ჭანეთის(თურქეთის ტერიტორია) არქეოლოგიურ და არქიტექტურულ ძეგლებს (კოლექტიური ნაშრომი - ისტორიულიჭანეთისაღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ბათუმი, 2014). 1992 წლიდან მუშაობს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის მოადგილედ სამეცნიერო საკითხებში. 1997 წლიდან საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცხეთის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილეა სამეცნიერო მიმართულებით.

2000 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის პროფესორია, 2007 წლიდან კი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. 1982 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 1992 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: ,,კოლხეთისადა იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული არქიტექტურის წარმოშობის საკითხები“.გამოქვეყნებული აქვს 200-ზემეტი სამეცნიერო ნაშრომი.

იყო გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სტიპენდიანტი; კაიროს(ეგვიპტე) უნივერსიტეტში გაიარა კურსი: „არქეოლოგია,ძეგლთა რესტავრაცია, სამუზეუმო საქმე“; გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტსა და კალსრუესუნივერსიტეტში წაიკითხა მოხსენებები თემაზე: „ანტიკურიკლდოვანი არქიტექტურის შესწავლის პრობლემები“.


44 სტუდენტი ესწრება კურსს


_ლექტორის_სხვა_კურსები_: ძველი სამყაროს პროპორციები


ძველი სამყაროს დიზაინი


კურსის დასახელება: საუბრები ძველი სამყაროს ხუროთმოძღვრებაზე (ვიტრუვიუსი)

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle