ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - დროის განაწილება / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - დროის განაწილება

3812
დროის სწორად განაწილება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ზოგადი უნარების გამოცდაზე, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც აბიტურიენტი თითოეულ დავალებაზე გათვალისწინებულ დროზე მეტს ხარჯავს, რაც შემდეგ უარყოფითად აისახება მის ნამუშევარზე. სოფო დოლიძე სწორედ ამ საკითხს განიხილავს დღევანდელ ლექციაში.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle