ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - მონაცემთა ანალიზი / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - მონაცემთა ანალიზი

4750
დღევანდელი ვიდეოლექცია ეხება მონაცემთა ანალიზის ტიპის დავალებებს, რომელში დასმული პრობლემებიც ძალიან ხშირად გვხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. მაგალითად, როგორიცაა: დიაგრამების სახით საარჩევნო ან სწავლის პერიოდში, უმაღლესი სასწავლებლების მიერ წარმოდგენილი მონაცემები.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle