ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - მონაცემთა საკმარისობა / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - მონაცემთა საკმარისობა

5169
ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი, სოფო დოლიძე საუბრობს ტესტის იმ ბლოკზე, რომელსაც მონაცემთა საკმარისობა ჰქვია. ამ ტიპის დავალებების თავისებურება ისაა, რომ აქ აბიტურიენტი არ ხსნის ამოცანას. მან უნდა დაადგინოს, საკმარისია თუ არა მოცემული მონაცემები შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle