ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - რაოდენობრივი შედარება / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - რაოდენობრივი შედარება

6626
ეს ვიდეოლექცია ზოგადი უნარების მათემატიკურ ნაწილს და, კონკრეტულად, რაოდენობრივი შედარების ბლოკს ეთმობა. სოფო დოლიძე სხვადასხვა ნიმუშის საფუძველზე, ხსნის, თუ როგორ უნდა ამოხსნათ მსგავსი დავალებები, რომლებიც ტესტში მათემატიკური ნაწილის მეოთხედს იკავებს.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle