ძიება

აბიტურიენტებისთვის / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - საგამოცდო პროცედურები / ზოგადი უნარები სოფო დოლიძესთან ერთად - საგამოცდო პროცედურები

3571
მოცემულ ვიდეოლექციაში სოფო დოლიძე საუბრობს უშუალოდ საგამოცდო პროცესის, ტესტების ინსტრუქციისა და იმ ცვლილებების შესახებ, რომლებიც 2018 წელს განხორციელდა.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle