ძიება

ლექციები დეტალურად / დარვინის შესახებ / ნაწილი I

<25703
ლექცია დარვინის შესახებ ეხება ჩარლზ დარვინს და მის მთავარ ნაშრომს, „სახეობათა წარმოშობა ბუნებრივი გადარჩევის გზით“. მოკლედაა აღწერილი დარვინამდელი ევოლუციური შეხედულებები, თუ როგორ შეიცვალა ადამიანის წარმოდგენა ბუნებაზე უძველესი დროიდან მე-19 საუკუნემდე და რამ განაპირობა ევოლუციური თეორიის ჩამოყალიბება სწორედ მე-19 საუკუნეში და არა უფრო ადრე; ასევე აღწერილია დარვინის ევოლუციური თეორიის ძირითადი თეზისები - ინდივიდუალური ცვალებადობა, მემკვიდრეობითობა, გადარჩევა. განხილულია შემდეგი საკითხები: როგორ შეიცვალა ევოლუციური თეორია დარვინიდან დღემდე; ევოლუციის პალეონტოლოგიური და გენეტიკური მტკიცებულებები; დნმ-ის აღმოჩენამ როგორ მისცა ახალი სიცოცხლე დარვინის მიერ აღწერილ ცვალებადობის მექანიზმებს; ევოლუციური თეორიის და გენეტიკის ურთიერთობის ისტორია - თუ როგორ მოხდა მათი დაახლოება და შერწყმა.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle