ძიება

ლექციები დეტალურად / დიმიტრი უზნაძის შესახებ / ნაწილი I

<20438

ლექციაში საუბარია ცნობილი ქართველი ფსიქოლოგის დიმიტრი უზნაძის შესახებ. პირველი ვიდეო მის ბიოგრაფიასა და იმ ეპოქას ეხება, რომელშიც ის მოღვაწეობდა.

მეორე ნაწილი უზნაძის არაფსიქოლოგიურ მოღვაწეობას ეხება. იგი პროფესიით ისტორიკოსი იყო და გარკვეული პერიოდი ასწავლიდა კიდეც ისტორიას, რამდენიმე წიგნიც აქვს გამოცემული.
უზნაძე ასევე მოღვაწეობდა ფილოსოფიური მიმართულებითაც და სწორედ ამ დარგში დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი.

მესამე ნაწილი ეხება უზნაძის ფსიქოლოგიურ მემკვიდრეობას, რომელიც მან დაუტოვა არა მხოლოდ ქართველებს, არამედ მთელ მსოფლიოსაც. ქართულ სინამდვილეში კი იგი გახლავთ ფსიქოლოგიის, როგორც დარგის ფუძემდებელი.

განწყობის თეორიას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია სახელმძღვანელოში, რომელიც მან გამოსცა 1940 წელს.ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle