ძიება

ლექციები დეტალურად / კანტისა და განმანათლებლობის შესახებ / ნაწილი I

<22781
მოცემულ ლექციაში საუბარი იქნება კანტის, როგორც ფილოსოფოსისა და განმანათლებლობის შესახებ. რა არის განმანათლებლობა, რას უკავშირდება და რამდენ განზომილებას მოიცავს. როგორია ეს განზომილებები, დაკავშირებულნი განმანათლებლობასთან და რა მნიშვნელობა აქვთ მათ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში.

განმანათლებლობა, როგორც ასეთი, მე-18 საუკუნიდან იკიდებს ფეხს, თუმცა მცდელობები მისი შექმნისა, მანამდეც, რა თქმა უნდა, არსებობდა. მისი ჩანასახების არსებობას ძვ.წ. მე-5 საუკუნეშიც კი მოიაზრებენ, მაგრამ სისტემატიზაცია, როგორც უკვე ვთქვით, მეთვრამეტე საუკუნეში იწყება.


ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle