ძიება

ლექციები დეტალურად / მერი ვოლსტონკრაფტის შესახებ / ნაწილი I / ნაწილი I

<22084
თამარ ცხადაძე

თამარ ცხადაძე

თამარ ცხადაძე დაიბადა 1972 წლის 20 აპრილს თბილისში.
1989-1995 წლების განმავლობაში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - ჯერ ფიზიკის, შემდეგ ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტზე - რომელიც დაამთავრა ფილოსოფიის სპეციალობით. 1996-1998 წლებში იყო ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტი ფილსოფიის ისტორიის კათედრაზე. 1998 წლის გაზაფხულზე (თებერვალი-ივნისი) გაიარა კვლევითი სტაჟირება მოსკოვის სახლმწიფო უნივერსიტეტის დასავლური ფილოსოფიის ისტორიის კათედრაზე.
1998-1999 წლებში ასწავლიდა ადამიანის უფლებებს თბილისის #57 საჯარო სკოლაში.
1999 წლის შემოდგომაზე დაიწყო მუშაობა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტში, მეცნიერ თანამშრომლად ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილებაში, სადაც მუშაობდა 2009 წლამდე.
2000-2002 წლებში მიწვეული ლექტორის სტატუსით ასწავლიდა ფილსოფიის, ლოგიკის, ბიოეთიკის კურსებს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში.
2001 წლის სექტემბრიდან მუშაობდა უმცროს მასწავლებლად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილსოფიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტზე (2001 წლიდან ფილოსოფიის ისტორიის კათედრაზე, 2004 წლიდან - ლოგიკის კათედრაზე).
2003 წელს (იანვარი-მაისი) მიწვეული მკვლევრის (visiting scholar) სტატუსით კვლევით მუშაობას ეწეოდა აპალაჩის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (ჩრდილოეთ კაროლინა, აშშ) ფილოსოფიის და რელიგიის დეპარტამენტში.
2004-2005 წლებში (იანვარი-მაისი 2004, იანვარი-მაისი 2005) მიწვეული მკვლევრის სტატუსით კვლევით მუშაობას ეწეოდა სტენფორდის უნივერსიტეტის(კალიფორნია, აშშ) ფილოსოფიის დეპარტამენტში.
2006 წლის იანვარში დაიცვა დისერტაცია თემაზე „გამოცდილების ინტერსუბიექტურობის პრობლემა კარლ პოპერის ეპისტემოლოგიაში“ და მიენიჭა ფილსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
2006-2008 წლებში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი ფილსოფიის მიმართულებით.
2009-2012 წლებში იყო ამავე უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი გენდერის კვლევის მიმართულებით.
2009 წლიდან მუშაობს საქართველოს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნულ ცენტრში ზოგადი უნარების ჯგუფის სპეციალისტად.
2012 წლის აგვისტოდან არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ანალიზური ფილოსოფიის მიმართულებით.
ქართლ ენაზე თარგმნილი აქვს ფილოსოფიისა და გენდერის კვლევის კლასიკური მნიშვნელობის ტექსტები (მათ შორის: თომას კუნის „სამეცნიერო რევოლუციების სტრუქტურა“, ჯონ სტიუარტ მილის „თავისუფლების შესახებ“ და „უტილიტარიზმი“, გოტლობ ფრეგეს „საზრისი და ნომინატი“, საულ კრიპკეს „სახელდება და აუცილებლობა“, მერი უოლსტონკრაფტის „ქალის უფლებების დაცვის“ ფრაგმენტები, ჯუდით ბატლერის „გენდერის პრობლემის“ პირველი თავი, უილარდ ვან ორმან ქუაინის, დონალდ დევიდსონის, ჰილარი პატნემის, დევიდ ლუისის და სხვათა მნიშვნელოვანი სტატიები).
იკვლევს მეცნიერების ფილოსოფიის, ანალიზური ფილოსოფიის ისტორიის, ფემინისტური თეორიის, ნორმატიულობის და რაციონალურობის პრობლემებს. გამოქვეყნებული აქვს არაერთი სამეცნიერო სტატია ფილოსოფიისა და ფილოსოფიის ისტორიის პრობლემებზე.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle