ძიება

ლექციები დეტალურად / მერი ვოლსტონკრაფტის შესახებ / ნაწილი I

<22085

ლექცია ეხება ფემინისტური აზრის კლასიკოსის, ინგლისელი განმანათლებელი მოაზროვნის, მერი უოლსტონკრაფტის (1759-1797) ცხოვრებასა და შემოქმედებას. განხილულია მისი უმნიშვნელოვანესი ტექსტის, „ქალის უფლებების დაცვის“ (1792) ძირითადი იდეები, მათი ისტორიული და ინტელექტუალური კონტექსტი, მათი ადგილი და მნიშვნელობა დასავლური აზროვნების ისტორიაში.

ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle