ძიება

ლექციები დეტალურად / პავლე მოციქულის შესახებ / ნაწილი 1

<36779
ლექციაში საუბარია პავლე მოციქულის განსაკუთრებულ როლზე ქრისტიანობის გავრცელებაში, მის მიერ ებრაელების აღთქმული მესიის ზოგადკაცობრიულ გააზრებაზე. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ ყველა სხვა მოციქულზე მეტად სწორედ პავლემ შეძლო იესო ქრისტეს მოძღვრების "თარგმნა" რომის იმპერიის ყველა მცხოვრებისთვის გასაგებ ენაზე. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პავლეს ქადაგებას ათენელებთან, რომელშიცმოციქული ეფექტურად იყენებს ელინიპოეტების საფუძვლიანცოდნას. პავლეს ეპისტოლე რომაელთა მიმართ არის ამ ლექციის ფოკუსში, ვინაიდანსწორედ ეს წერილი ავლენს პავლეს თეოლოგიის ყველაზე აქცენტირებულ საკითხს, კერძოდ რჯულისა და მადლის ურთიერთმიმართებასა და დაპირისპირებას. პავლეს რთული თეოლოგიის ნიუანსები ამ დიალოგის გათვალისწინებით არისგანხილული.
ბოლოს დამატებული
echo php tittle
echo php tittle
echo php tittle